Polityka Prywatności / RODO

Polityka prywatności / RODO
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest MICHEL LABORATORY Sp. z o.o.  ul. Geodetów 31 05-500 Piaseczno.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług w postaci realizowania zamówień składanych w naszej firmie, realizowania szkoleń i obsługi poszkoleniowej, a także przesyłanie informacji marketingowych i informacyjnych za pomocą e-mail, SMS, portali społecznościowych – Facebook, Instagram, You Tube, Vimeo, Pinterest.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Jak wycofać zgodę?
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz wycofać zgodę na przesyłanie Ci newslettera lub przetwarzanie danych osobowych zgłoś nam ten fakt wysyłając do nas e-mail na adres: bok@onail.com.pl o treści RODO – wycofuję zgodę > [należy wskazać treść zgody o wycofanie której się wnioskuje].

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. , podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług prawnych i inni podwykonawcy zewnętrzni. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym – [więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane”]. 
Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. , Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
1. Możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię, jakich danych chciałbyś otrzymać. 
2. Możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby MICHEL LABORATORY Sp. z o.o  je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania – [jeśli chcesz, aby MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami].
3. Możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. , możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: bok@onail.com.pl lub listownie pod adresem: MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. ul. Geodetów 31  05-500 Piaseczno.

DEFINICJE
1. Administrator : MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. ul. Geodetów 31 05-500 Piaseczno. 
2. Dane osobowe : wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
3. Polityka : niniejsza Polityka prywatności. 
4. RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
5. Serwis/Sklep : serwis dostępny jest pod adresem: https://onail.com.pl/ , strona sklepu dostępna jest pod adresem: https://onail.com.pl/, adres poczty elektronicznej sklepu: bok@onail.com.pl
6. Aplikacje Mobilne : Aplikacje mobilne, których operatorem jest Administrator, obsługiwane przez system operacyjny iOS, Android oraz Windows Phone 
7. Użytkownik : każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis/Sklep/Aplikacje Mobilne lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU/APLIKACJI MOBILNYCH 
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Sklepu oraz Aplikacji Mobilnych Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych.
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE/SKLEPIE/APLIKACJACH MOBILNYCH 
Korzystanie z Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych
1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych - [w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii], a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami – [tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych] - przetwarzane są przez Administratora:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych lub utrzymywania w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych treści zamieszczonych przez Użytkowników - [np. wpisy, komentarze] – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - [(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora [(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora [(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] polegający na ochronie swoich praw;
w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
Aktywność Użytkownika w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych - [specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora]. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora [(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe są przetwarzane:
w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy [(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - [art. 6 ust. 1 lit. a - RODO];
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO], polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych przez te podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody [zgód], profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO] polegający na ochronie swoich praw;
w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
Administrator umożliwia logowanie się do konta w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych za pośrednictwem portali społecznościowych - [Facebook, Instagram, You Tube, Vimeo, Pinterest]. Jeżeli Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis/Sklep/Aplikacje Mobilne, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobiorą z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych jakiekolwiek dane osobowe innych osób - [w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail], może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
Formularze kontaktowe
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:
w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi – [art. 6 ust. 1 lit. b – RODO];
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO], polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
MARKETING
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.
Reklama
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO].
Reklama behawioralna
1. Administrator oraz jego wskazani zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Serwisie/Sklepie
Newsletter / Mailing
1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera/ mailingu. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:
w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – [art. 6 ust. 1 lit. b – RODO];
w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO] - w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO] - polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO].
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes – [art. 6 ust. 1 lit. f – RODO] - polegający na promowaniu własnej marki.
PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis lub korzystającego z Aplikacji Mobilnych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych.
Cookie "serwisowe"
1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika – [komputer, telefon, tablet itp.]. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
pliki cookies z danymi Użytkownika - [identyfikator sesji] - zapisywane na czas trwania sesji - [ang. user input cookies];
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji - [ang. authentication cookies];
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania - [ang. user centric security cookies];
sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych - [np. pliki cookies odtwarzacza flash], na czas trwania sesji - [ang. multimedia player session cookies];
trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej - [ang. user interface customization cookies],
pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics - [są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu/Sklepu/Aplikacji Mobilnych).
Cookie "marketingowe"
1. Administrator oraz jego wskazani zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz wskazani zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika [komputer, telefon, tablet itp.]. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika. 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę na przesyłanie newslettera lub przetwarzanie danych osobowych może wysłać maila lub list na adres wskazany poniżej: 
2. Adres email: bok@onail.com.pl
3. Adres korespondencyjny:
MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. ul. Geodetów 31 05-500 Piaseczno.

Prawo do sprzeciwu
1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora - [np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem].
ODBIORCY DANYCH
1. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie/Sklepie/Aplikacjach Mobilnych będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, Sklepie, Aplikacjach Mobilnych, agencjom marketingowym [w zakresie usług marketingowych] oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE
1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@onail.com.pl lub,
2. Pisemnie na adres:
MICHEL LABORATORY Sp. z o.o. - ul. Geodetów 31, 05-500 Piaseczno. 
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl